Sagar Bachwani

Sagar Bachwani-rishtekhojo

Sagar Bachwani

Biodata-

Sagar Bachwani

Groom

01/01/1994

9:50:00 pm

Nagpur, Maharashtra, India

5'9"

BBA, MBA

Fair

Attractive

1 Kaju Factory, Kalamna , Nagpur. 2. Radha krishna Marriage Lawn, Chandrapur. 3. Vankam Food Cour ( Restaurant)

Not Available

Not Available

Not Available

No

Sindhu Society, Nagpur

8766789281Family Background-

Shri Ram Bachwani

1. Tobacco Factory, Ahmedabad 2. Gandhibagh, Nagpur.

Smt. Shweta Bachwani

Late Shri Kishanchand Bachwani

1

1

None

None

None

None

NA

Kakka.

NA

Dadu


Brother : Janam Bachwani (L.L.B. 1st Year)