Priya Bajaj.

Priya Bajaj-rishtekhojo

Priya Bajaj-rishtekhojo

Priya Bajaj-rishtekhojo

Priya Bajaj

Priya Bajaj’s Biodata-

 Priya Bajaj.

 

 29/12/1993

 5:25 PM.

 Sagar.

 5’0″

 12th

 Fair

 Beatiful

 NA.

 NA.

 9977661144

 Shri Anilkumar Bajaj.

 Smt. Mala Bajaj.

 Shri Gurudasmal Bajaj.

 2

 2

 None

 1

 None

 1

 Nirmal Bhole Niwas, Saint Kanwar Ram Ward, Janta School Gali, Hause No.209, Sagar.

 Ladkana.

 1. Nirmal Bhole Hotel, Rahatgrah Bus Stand, Sagar. 2. Nirmal Bhole Koal Dipo, Geeta Bhawan Gali, Saint Kanwar Ram Ward, Sagar.

 Bajaj.

 Chaandwani.

 Seth Khubchand Chaandwani, Satna.

 No