Nitin Shambhuwani

Nitin Shambhuwani-rishtekhojo

Nitin Shambhuwani

Biodata-

Nitin Shambhuwani

Groom

07/05/1991

8:21:00 pm

Nagpur, Maharashtra, India

5'6"

12th

Fair

Attractive

Papaji Gruh Udyog & Namkeen 203, Shantinagar Road, Namdev Nagar, Kalamana Bridge, H.B. Colony, Nagpur.

Not Available

Not Available

Not Available

No

Nagpur

8766789281

Family Background-

Late Sundardas Shambhuwani

Smt. Kavita Shambhuwani

Late Shri Bakshomalji Shambhuwani

1

None

1

2

1

1

Late Shri Seth Daulatram Lalwani Chhindwara (M.P.)

Chhad

Luul

Larkhnana


Brother : 1. Girish Shambhuwani, (Married - Katni)

Sisters :
1. Arpita Dhameja (Married - Wadsa)
2. Mona Shambhuwani (Unmarried)House : Own