Komal Lekhwani

Komal Lekhwani-rishtekhojo

Komal Lekhwani-rishtekhojo

Komal Lekhwani-rishtekhojo

Komal Lekhwani

Komal Lekhwani’s Biodata-

 Komal Lekhwani

 

 11/07/1989

 03:25 PM.

 Burhanpur, MP., india

 5’3″

 B.Sc., B.Ed.

 Fair

 Attractive

 NA.

 NA.

 7722917474

 Shri. Bhagwandas Lekhwani

 Smt. Sulochana Lekhwani

 NA.

 None

 None

 None

 1

 1

 None

 Lkhwani Sadan, Sindhi Colony, Burhanpur

 Dadu

 Ajanta Gas & General Stores, Kamal Chouraha, Burhanpur

 NA.

 NA.

 NA.

 No

 Divorce from Indore