Kalpesh Shamnani

Kalpesh Shamnani-rishtekhojo

Kalpesh Shamnani

Biodata-

Kalpesh Shamnani

Groom

28/07/1994

10:35:00 pm

Pachora, Maharashtra 424201, India

5'7"

B.Com/D.T. LIG. D.C & A,

Fair

Good Looking

KALPESH N SHAMNANI & CO TAX CONSULTANT .

No

No

Veg

No

Flate No.2B, 1st Floor, Satguru Appartment, Krushnarao Housing Society, Pachora Dist - Jalgaon-424201.

9270119231, 9730792561, 9028244105 , 9028904105

Family Background-

Shri.Nareshkumar Danchand Shamnani.

State Broker (Property Dealer).

Smt.Komal Nareshkumar Shamnani .

None

None

None

1

1

None

Burhanpur.

Bhirya .

Chadeja .

Ladkana.

Groom from Pachora (M.H.)

Full Name-Kalpesh Shamnani

Marital Status-Groom 

Manglik-No

To See Profile’s Detail Visit- rishtekhojo.com